Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Menu przedmiotowe
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Prawne podstawy działania
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe do 30 tys. EURO
Kontakt
Sposób załatwiania spraw
Kontrola zarządcza
Ogłoszenia
Strona główna / Sposób załatwienia spraw

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWInteresanci przyjmowani są w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
i siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15.

Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących WODR raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w siedzibie WODR w Poznaniu, ul. Sieradzka 29.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 7.15 - 15.15.